อยู่เพื่อตนเอง

อยู่แค่สิ้นใจ

อยู่เพื่อคนทั่วไป

อยู่ชั่วฟ้าดิน

 

คนเราเจ็บปวดจากความคิด

มากกว่า.....

การเจ็บปวดจากความทุกข์นั้นจริง ๆ

 

ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจริง ๆนั้น

มีเพียงครั้งเดียว....

แต่ความคิดเกิดวนเวียนซ้ำซาก...

นับพันครั้ง

-----------------------------------------

ถ้า... สุขกับทุกข์มันเป็นเรื่องเดียวกัน 

"เราก็น่าจะฉลาดพอ...ที่จะมองทุกเรื่องในชีวิตให้ สุข ได้!"

ถูกต้อง....กับถูกใจ....ขอให้เลือกทำสิ่งที่ถูกต้องเสียก่อนถูกใจก็แล้วกัน.....

edit @ 24 Sep 2010 15:28:32 by JasonX

Comment

Comment:

Tweet